Bấm kim – 5000 – 240 tờ

– Dập kim 5000, Kw trio – Taiwan
– Thân sản phẩm bằng inox, dạng đẩy, bấm 240 tờ, độ bền cao
– Công dụng: lưu trữ tài liệu và chứng từ, đóng sách
– Sản xuất tại: Đài Loan – Quy cách Cái